قدرت

یست سالگی

همه‌ی خیابان‌ها

از آن جا آغاز می‌شدند

از بیست سالگی من

با کفش‌های نو!

نظرات ( 0 )