ساده

جوان بودم

و خیال می‌کردم

دست‌های تو

برای ادامه‌ی روز

کافی خواهد بود...

نظرات ( 0 )