دخيل

دست‌هايم را به جايي گره بزن امروز

دستي

ضريحي

شاخه‌اي ،چيزي

باد مي‌آيد و من بسيار مي‌ترسم

نظرات ( 0 )