آرشیو یادداشت ها

آرشیو یادداشت ها

پنهاني

 گاهي جاي دور دستي از روح آدمي زخم مي‌شود.

جايي آن قدر دور كه دستت نمي‌رسد آن را ببندي. 

زخم ، نرم نرم خونريزي مي كند و ترا آهسته آهسته رو به مرگ مي‌برد.

بي صدا، پنهان، دور از چشم همه. حتا آن‌ها كه دوستت دارند.

وادي ششم،‌حيرت ( اسطوره ، نام و ذات2)

پیش از این در باره ی اسطوره‌ي اسم چیز هایی نوشته‌ام . همیشه خیال می کردم مرجان اسم بی هویتی است.

نمی‌تواند تاثیری خاص روی آدم داشته باشد تا این که چند سال پیش دوستی که می‌دانست کار کردن گاه و بی گاه

روی این موضوع از سرگرمی‌های من است، این بیت سنایی را نشانم داد :

 پای اندر گل و...

رابطه ي نام و ذات 1

رابطه‌ی" نام " و" ذات "  هم دربحث‌های جدی فلسفه و اسطوره شناسی صاحب فصل‌های مفصل است وهم در

دانش  تازه‌تر روانشناسی و هم در علوم غریبه‌ي باستاني مثل رمل و جفر. جدای نگاه متفاوت هریک از این حوزه‌ها،

اولین چیزی که از این تواتر فهمیده می‌شود این است که لابد چیزکی هست و موضوع بیش از آن...

ذكر

ذكر هميشه كلمه نيست. گاهي آدمي است،گاهي يك تصوير، گاهي چنارهاي حاشيه‌ي خيابان ايتاليا.

ذكر ،تابلوي خط جليل رسولي بود در موزه‌ي هنرهاي معاصر، كه روزهاي روز ،تا مجالي پيدا مي‌شد،‌

از هر جا كه بودم خودم را مي‌رساندم روبه روي آن ديوار بزرگ كنار پنجره‌ي طبقه‌‌ي اول موزه ،كه...