کتاب ها

کتاب ها

اینک شوکران .

اینک شوکران .

 اینک شوکران 

 

نویسنده : مرجان فولادوند

انتشارات روایت فتح

چاپ اول: 1387

چاپ پنجم: 1390

 

بخشی از کتاب:

 

تمام راه  توی آمبولانس کنار مصطفی نشسته بودم. دراز کشیده بود روی برانکار و چشم هایش را بسته بود، خواب نبود. از پنجره بیرون را نگاه می کرد.

دیدنش  با آن همه زخم سر باز کرده و...

نقاشان چینی و رومی

نقاشان چینی و رومی

 نقاشان چینی و رومی

( از داستان های مثنوی مولوی)

نویسنده: مرجان فولادوند

تصویرگر: مانلی منوچهری

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چاپ اول: 1386

 

بخشی از کتاب:

 

 

نقاش نقاشان چین زیر لب تکرار می کرد: این جادوست. این نقاشی نیست جادوست!

شاه که هنوز از حیرت می لرزید به ...

نیمه ی پنهان ماه

نیمه ی پنهان ماه

نیمه ی پنهان ماه 

 نویسنده :مرجان فولادوند

انتشارات روایت فتح

چاپ اول 1384

چاپ هفتم:1390

 

بخشی از کتاب

... این آلبوم را کی خریدم؟آن روز عکس نگرفتیم. دوربین فیلم نداشت یا اصلا به صرافتش نیفتادم ؟ اما  یادم هست نشستم وسط  اتاق و همه ی عکس ها را  دور تا دورم چیدم .

همه را دسته بندی...

ماه مهربان

ماه مهربان

ماه مهربان

نویسنده :مرجان فولادوند

تصویرگر: اکبر نیکان پور

انتشارات :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 چاپ اول: 1383

چاپ دوم: 1386

 

تولید انیمیشن 

کارگردان: نازنین سربندی

آهنگساز: مد دزخشانی - محمد ناصری

 سال تولید: 1390

 

انتخاب شده در لیست کتاب های برگزیده سال 2006 کتاب خانه...

رستم و سهراب

رستم و سهراب

  رستم و سهراب 

نویسنده:مرجان فولادوند

نقاشی: منصور وفایی

طراح گرافیک: کورش پارسانژاد

انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چاپ اول 1383

چاپ چهارم: 1390

ترجمه چینی :2007

 

درباره ی کتاب:

 

این کتاب در راستای تلاش کانون برای حفظ میراث رو به زوال نقاشی قهوه‌خانه‌ای نوشته شد....