برای بچه ها

برای بچه ها

وقتي پنير هم خوشمزه مي شود

وقتي پنير هم خوشمزه مي شود

سرگذشت عجيب عيد شما مبارك

سرگذشت عجيب عيد شما مبارك

آهاي!‌كي دلش هديه مي خواد؟

آهاي!‌كي دلش هديه مي خواد؟

نصفه سيب‌هاي شريكي

 

وقتي پدربزرگم از دوره‌ي سربازي‌اش تعريف مي‌كند، چشم‌هايش برق مي‌زند و وسط تعريف‌هايش روده‌بر مي‌شود از خنده! تعريف

مي‌كند كه فرمانده مجبورشان كرده سه بار دور پادگان را كلاغ‌پر بروند، آن‌قدر كه اشك پدربزرگ و دوستانش (كه نيم‌قرن پيش هم

آدم بزرگ بوده‌اند) در بيايد.

يا مثلا مجبور...