کتاب ها

کتاب ها

سرودی برای آزادی

سرودی برای آزادی

 طوطی و بازرگان

 نویسنده مرجان فولادوند 

تصویرگر:‌احمد خلیلی

طراح گرافیک:‌کورش پارسانژاد

 از قصه های مثنوی معنوی

 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 چاپ اول 1382

چاپ چهارم 1390

 

از برگزیده‌ های کتابخانه ی بین المللی کودک و نوجوان  مونیخ در سال انتشار

 

ترجمه ی...

پروانه در چراغانی

 پروانه در چراغانی

 انتشارات سوره ی مهر

چاپ اول 1379

چاپ چهاردهم 1390

فرهنگنامه ی انقلاب اسلامی برای نوجوانان

فرهنگنامه ی انقلاب اسلامی برای نوجوانان

 

 

فرهگنامه‌ی انقلاب اسلامی برای نوجوانان

 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چاپ اول 1383

 

 درباره ی کتاب 

 

"آنان که یک بار به راه سیر آسمانی افتاده‌ باشند هرگز به پرتگاه تاریکی سقوط نخواهند کرد و به یمن عشقی که داشته‌ا ند سرانجام  روزی بال و پر خواهند...